Thursday, April 2 2020, 16:06 pm
GENERAL FIELD OF STUDY N4 N6 2015 PER DAY TIME TABLE JUNE 2015

GENERAL FIELD OF STUDY N4 N6 2015 PER DAY TIME TABLE JUNE 2015

june 2015 2015-06-01 y economics n5 ekonomie n5 22020095 x information processing n6 inligtingverwerking n6 6020286 y only afrikaans paper inleidende kommunikasie n4 5140174 y introductory communication n4 only english paper 5140314 y marketing communication n6 bemarkingskommunikasie n6 5140296 y office practice n5 kantoorpraktyk n5 4021225 y personnel management n4 personeelbestuur n4 4110424 …